Kompostlama, Bir Atık Yönetimi Çözümü

Kompostlama, bir atık yönetim çözümü olarak kabul edilmektedir. Kompostlama, katı atık yönetimi için gittikçe gelişen bir çözümdür. ABD Çevre Koruma Ajansı’na (EPA) göre, kompostlama yoluyla çöplükten atılan atık miktarı 1990 yılından bugüne dört katına çıkarak toplam atıkların yüzde 2’sinden hemen hemen yüzde 9’una yükselmiştir.

Kompostlama, Bir Atık Yönetimi Çözümü

Sadece bahçe budamalarının yüzde 62’si kompostlaştırılıyor. Artık yapraklar ve çimenler gibi organik maddelerin çöplüklere atılması yasaklanmaktadır.

Bu konuda en büyük problem, düzenli depolama alanlarına gönderilen 70 milyon tona yakın katı atığın geri dönüştürülemeyen veya geri kazanılmayan organik malzeme olmasıdır. Bunun yüzde 23’ünü bahçe budamaları ve yiyecek artıkları ve yüzde 5’ini ise ıslak ve kirli kağıtları içermektedir.

Bugün yiyecek artıkları, ABD’de ağırlık olarak atık akışının en büyük bileşenidir. Hazırlanan yiyeceklerin yüzde 25’inden fazlası, yani her yıl 50 milyon tona yakın yiyecek atığı çöpe atılmaktadır. Bu 68 milyon ton kompostlanabilir çöp demektir.

Çiftçiler ve bahçıvanlar, fiziksel özelliklerini iyileştirmek için toprağa kompost eklemektedir. Bitki yetiştirmek için toprak yerine sadece kompost bile kullanılabilir. Olgun kompost, humus adı verilen koyu kahverengi veya siyah içerikli ve toprak benzeri, toprak kokusu olan stabil bir malzemedir.

Doğru bir kompostlama süreci şunları içermektedir:

 • Atılan yiyecekler, bahçe süsleri ve gübreler gibi organik atıklar, doğru oranlarda toplanmalı, biriktirilmeli, yığılmalı ve gruplandırılmalıdır.
 • Organik malzemelerin parçalanmasını hızlandırmak için talaş gibi hacim artırıcı maddeler eklenmelidir.
 • Bitmiş malzemenin, bir kürleme işlemi ile tamamen stabilize olması ve olgunlaşması sağlanmalıdır.
 • Doğal ayrışmanın yok edemediği patojenleri ve yabancı ot tohumlarını yok etmek için yüksek sıcaklıklar kullanılmalıdır.

İşte kompostlamanın birkaç faydası:

 • Düzenli depolama alanlarındaki organik atıklar, güçlü bir sera gazı olan metan üretir. Atık gıdaları ve diğer organik maddeleri kompostlaştırarak metan emisyonları önemli ölçüde azalır.
 • Kimyasal gübre ihtiyacını azaltır ve bazı durumlarda ortadan kaldırır.
 • Daha yüksek tarımsal ürün verimini teşvik eder.
 • Tehlikeli atıklarla kirlenmiş toprakları uygun maliyetli bir şekilde iyileştirir.
 • Uygun olduğunda, geleneksel toprak, su ve hava kirliliği iyileştirme teknolojilerine göre maliyet tasarrufu sağlar.
 • Toprakta su tutulmasını artırır.
 • Karbon tutma sağlar.

Kuruluşumuz, belgelendirme ve etiketleme çalışmalarında her zaman yerli ve yabancı standartları, yürürlükte olan yasal düzenlemeleri ve genel kabul görmüş uygulamaları takip etmektedir, ayrıca eğitimli ve deneyimli bir çalışan kadrosuna ve ileri teknolojik imkanlara sahiptir. Bu çerçevede, talep eden işletmelere, kompost sertifikasyon ve C-Label (Compost Labeling) kompost etiketleme hizmetleri de vermektedir.

Bilgiler