Döngüsel Ekonomide Biyoplastiğin Rolü Nedir?

Bugün bazı firmalar uzun süredir polietilen bazlı plastik torbalara ve ambalajlara, çevre dostu alternatifler üretmektedir. Bu firmalar döngüsel bir ekonomide biyoplastiğin rolünü üstlenmiş durumdadır.

Döngüsel Ekonomide Biyoplastiğin Rolü Nedir?

Biyobozunur plastik ve organik atıklar atık bertaraf alanlarından ve yakma tesislerinden biyolojik ayrışmaya kaydırılmakta ve bu şekilde toprağı iyileştirmek amacı ile kompost üretmek için kullanılmaktadır.

Toprağın verimli kalabilmesi için besinlere ihtiyacı bulunmaktadır. Ancak toprak sınırlı bir kaynaktır. Aşırı kullanım, erozyon ve ormansızlaşma yüzünden yakın bir tarihte dünyadaki kişi başına ekilebilir toprak miktarının yarıya inmesi beklenmektedir.

Bugün sorumluluk duygusu ile hareket eden işletmeler, ekonomiyi karbondan arındırmaya yardımcı olacak üretim süreçlerinin ve ürünlerin geliştirilmesine öncülük etmekte, dolayısıyla karbondioksit emisyonlarını azaltmaya çalışmaktadır. Hedeflenen sadece üretim yapmak değil, sürdürülebilir ürünler üretmektir.

Döngüsel ekonomiler, firmaları geleneksel modellerden uzaklaştırmakta ve çevre dostu bir ekonomiye doğru yönlendirmektedir. Döngüsel bir ekonomide, malzemeler yenilenebilir olmalıdır ve yeniden kullanıma dayalı malzemeler, ürünler ve iş modelleri tasarlayarak israfı önlemek ve bu malzemeleri toprağı zenginleştirme için kullanmak esastır.

Kompostlama, küresel ısınma ile ilgili olarak metan gazından çok daha az zararlı olan karbondioksit üreten bir ayrıştırma işlemidir. Kompost, karbondioksite ilave olarak, toprak kalitesini zenginleştiren ve yükselten diğer besin maddelerini de içermektedir. Gıda maddelerini yetiştirmek için kompost kullanılarak suni gübre ve su kullanımını sınırlanmaktadır.

Artık sağlıklı topraklara sahip olmak çok önemlidir. Toprak yenilenebilir değildir ve 10 cm’lik bir toprak tabakası oluşturmak 2000 yıldan fazla zaman almaktadır. Buna karşılık yaşam toprağa bağlıdır. Gıda üretimi toprakta başlar ve toprak, atmosfere salınacak olan çok büyük miktarlarda karbondioksidi tutmaktadır. Buna rağmen yerküredeki toprağının yüzde 33’ü, kimyasal kirlenme, asitlenme, besin dengesizliği ve daha fazlası nedeniyle bozulmuş ve zarar görmüş durumdadır.

İklim değişikliğinin birleşik etkileri ve zayıf düşen bir toprak, önümüzdeki 30 yıl içinde kuraklıktan etkilenen bazı bölgelerde tarımsal üretimi yarı yarıya düşürecektir. Bu nedenle küresel olarak çok daha fazla organik malzemeye ihtiyaç bulunmaktadır ve gıda atıkları ile organik malzemelerin kapsamlı bir şekilde ayrılması gerekmektedir.

Kuruluşumuz, çeşitli sektörlerdeki işletmeler için çok farklı belgelendirme hizmetleri sunmakta ve bu çerçevede gerekli test, analiz, kontrol ve değerlendirme faaliyetleri sürdürmektedir. Bu çalışmalarında her zaman yerli ve yabancı standartları, yürürlükte olan yasal düzenlemeleri ve genel kabul görmüş uygulamaları takip etmektedir. Bu çerçevede, talep eden işletmelere, kompost sertifikasyon ve C-Label (Compost Labeling) kompost etiketleme hizmetleri de vermektedir.

Bilgiler