Döngüsel Ekonomide Atık, Gıda Anlamına Gelmektedir

Döngüsel ekonomik yaklaşımda, hizmet sonrası eşit veya daha fazla değere sahip olabilecek ürünler ve ambalajlar tasarlamak ve atık kavramını modası geçmiş hale getirmek amaçlanmaktadır.

Döngüsel Ekonomide Atık, Gıda Anlamına Gelmektedir

Geleneksel yaklaşımda uygulanan al, yap ve elden çıkar döngüsü, artık yerini ileri dönüşüm yaklaşımına bırakmaktadır. İleri dönüşüm, döngüsel ekonominin temel taşı olmaktadır. Satın alınan ve tüketilen ürünler, artık bir sonraki yaşam değeri dikkate alınarak tasarlanmaktadır.

Bu yeni yaklaşımın temel bileşenleri şeffaflık ve sertifikasyondur. Sertifikasyon, malzemelerin ve ürünlerin mevcut formlarında gerektiği gibi çalışacağını ve kullanım ömrü sonunda dönüşeceğini doğrulamaktadır. Sertifikasyon programı hem tüketicilerin eğitilmesini hem de malzeme geri kazanım tesislerinin bu ürünleri faydalı bir şekilde işlemesini mümkün kılan etiketlerle ürün ve malzemelerin işaretlenmesini sağlamaktadır. Sertifikasyon programı, tümü şeffaf ve başarılı bir ürün yaşam döngüsü sağlayan, basitlik, tekdüzelik ve güven oluşturmaktadır.

Kompost, kontrollü bir ayrışma süreci ile besin açısından zengin toprak düzenleyici haline gelen organik malzemedir. Tarlalara yayıldığında kompost, tarım arazilerinin nemi korumasına yardımcı olur ve kimyasal gübre ihtiyacını ortadan kaldırır. Bunlar, kompostu değerli yapan özelliklerdir.

Ticari kompostlama tesisleri, bahçedeki kırpıntıları, gıda atıklarını ve sertifikalı kompostlanabilir ambalaj atıklarını kabul eder. Atıklar, plastik, cam ve metal gibi kirletici maddelerden ayrılır ve eşit büyüklükte parçalar halinde öğütülür. Daha sonra çim, gıda ve gübre gibi yeşil maddeler ile kuru yapraklar, dallar ve kompostlanabilir ambalaj malzemeleri dengeyi sağlamak için karıştırılır. Bu karışım azot ve karbon sağlar. Karışım dikkatlice hidratlanır ve uygun şekilde hazırlanırsa, mikrobiyal aktivite, yığını birkaç gün içinde optimum sıcaklıklarda ısıtır. Yığın hava dolaşımına ve soğumaya izin verecek şekilde döndürülür, böylece kompost yığınını yemek ve parçalamakla uğraşan organizmalar kırılır ve aşırı ısınma önlenir. Yaklaşık 60-90 gün içinde, ortaya çıkan yığın kullanıma hazır olmaktadır.

Bugün anaerobik kompostlama tesisleri giderek daha popüler hale gelmiştir. Bu tesisler, yiyecek artıklarını, bahçe süslerini, hayvan atıklarını ve kompostlanabilir malzemeleri parçalamak için düşük oksijenli ortamlarda çalışmak üzere tasarlanmış organizmaları kullanır. Aynı zamanda işletmelere ve tüketicilere doğal gaz sağlamak için ortaya çıkan biyometan gazını hapseder.

Kuruluşumuz, çeşitli sektörlerdeki işletmeler için çok farklı belgelendirme hizmetleri sunmakta ve bu çerçevede gerekli test, analiz, kontrol ve değerlendirme faaliyetleri sürdürmektedir. Bu çalışmalarında her zaman yerli ve yabancı standartları, yürürlükte olan yasal düzenlemeleri ve genel kabul görmüş uygulamaları takip etmektedir. Bu çerçevede, talep eden işletmelere, kompost sertifikasyon ve C-Label (Compost Labeling) kompost etiketleme hizmetleri de vermektedir.

Bilgiler