Çevreyi Korumak İçin Biyoçözünür ve Kompostlanabilir Plastiklerde Farkındalık

Bugün çevreye ve insan sağlığına duyarlı insanlar, ambalajlar veya bardaklar gibi biyolojik olarak parçalanabilen ve kompostlaştırılabilen biyoplastik ürünleri, çevre dostu çözümler olarak kabul etmektedir ve bu ürünler giderek daha popüler hale gelmektedir.

Çevreyi Korumak İçin Biyoçözünür ve Kompostlanabilir Plastiklerde Farkındalık

Yakın bir tarihte yayınlanan Avrupa Çevre Ajansı raporunda da, net etiketleme ve tüketici bilincinin biyo-plastiklerin doğru kullanımı için temel parametreler olduğunu belirtmektedir.

Gerçekten de, biyolojik olarak parçalanabilen ve kompostlaştırılabilen plastiklerin çevre kirliliği sorununu azaltabilmesi için, doğru bir şekilde atılmaları gerekmektedir. Ancak bu, hala tüketiciler tarafından iyi anlaşılmayan önemli bir noktadır. Örneğin birçok tüketici, evsel kompostlayıcılardaki ve açık ortamdaki koşulların endüstriyel kompostlama tesislerine kıyasla çok farklı olduğunu ve bunun biyolojik bozunma sürecinin hızı ve eksiksizliği üzerinde ne kadar etkili olduğunu bilmemektedir. Bu nedenle Avrupa Çevre Ajansı raporu, kompostlanabilir biyoplastikler ve bunların döngüsel ekonomideki rolü hakkında öngörüler ve açıklamalar sunmaktadır.

Rapora göre gittikçe daha fazla plastik ürün, kompostlanabilir, biyolojik olarak bozunabilir, okso bozunabilir veya biyo-bazlı olarak etiketlenmektedir. Bununla birlikte, biyo-bazlı malzemelerden üretilen plastikler mutlaka kompostlanabilir veya biyolojik olarak bozunabilir değildir. Ayrıca, biyolojik olarak bozunan plastikler fosil yakıt bazlı malzemelerden yapılabilir.

Plastikler modern yaşamda, çok yönlü, hafif ve nispeten düşük maliyetle üretilebilirler ve bu nedenle çok önemli bir malzemedir. Bugün küresel pazardaki plastik ürünlerin yalnızca yüzde 1’i biyolojik bazlı, kompostlanabilir veya biyolojik olarak parçalanabilir olarak kabul edilmektedir. Çoğu plastik, artan sera gazı emisyonlarına katkıda bulunan bir süreçte fosil yakıtlardan yapılmaya devam etmektedir. Gerçekten de plastikler, üretilmelerinden kullanımlarına ve imha edilmelerine kadar yaşam döngüleri boyunca tehlikeli kirleticilerdir.

Plastiğin geri dönüşüm oranları düşüktür ve plastikler, örneğin çöp atma, uygunsuz atık yönetimi ve ürünlerin aşınması ve yıpranması yoluyla çevreye sızmaktadır. Doğada uzun yıllar boyunca kalabilir ve potansiyel olarak besin zincirine girebilir. Plastik parçacıklarla kontaminasyon, ayrı olarak toplanan biyolojik atıklardan yapılan kompostun temiz tutulmasını da güçleştirmektedir.

Biyobozunur, kompostlanabilir ve biyo-bazlı plastikler, bu güçlüklerin bir kısmına çözüm olmaktadır. Plastik poşetler, ambalajlar ve tek kullanımlık bardaklar gibi giderek daha fazla tüketici ürünü, çözünebilir, biyolojik olarak parçalanabilir veya biyo-bazlı üretilmektedir.

Kuruluşumuz, belgelendirme ve etiketleme çalışmalarında her zaman yerli ve yabancı standartları, yürürlükte olan yasal düzenlemeleri ve genel kabul görmüş uygulamaları takip etmektedir, ayrıca eğitimli ve deneyimli bir çalışan kadrosuna ve ileri teknolojik imkanlara sahiptir. Bu çerçevede, talep eden işletmelere, kompost sertifikasyon ve C-Label (Compost Labeling) kompost etiketleme hizmetleri de vermektedir.

Bilgiler