Biyoplastik Türleri Nelerdir?

Bir plastik malzeme biyobazlı, biyolojik olarak parçalanabilir veya her iki özelliği de içeriyorsa biyoplastik olarak tanımlanmaktadır. Yani biyoplastikler biyobazlı olabilir veya biyolojik olarak parçalanabilir özellikte olabilir ya da bunların her ikisini de içerebilir.

Biyoplastik Türleri Nelerdir?

Biyoplastikler esas olarak,

  • Biyolojik bazlı olan,
  • Biyolojik olarak parçalanabilen,
  • Ya da bunların her ikisi olan plastiklerdir.

Biyoplastikler, geleneksel plastikler ile aynı özelliklere sahiptir. Ancak ilave olarak azaltılmış karbon ayak izine sahiptir veya kompostlama gibi atık yönetimi seçeneklerine sahiptir.

Biyoplastikler, biyoekonominin önemli bir parçasıdır ve ekonomik büyümeyi kaynakların tükenmesinden ve çevresel etkilerden ayırma potansiyeline sahip, hızlı gelişen ve yenilikçi bir sektördür.

Biyoplastikler, farklı özelliklere sahip çok çeşitli bir malzeme ailesidir. Temelde üç ana gruba ayrılmaktadır:

  • Biyobazlı veya kısmen biyobazlı, biyolojik olarak parçalanamayan plastikler (örneğin PE, PP veya PET gibi) ya da biyobazlı teknik performans polimerleri (örneğin PTT veya TPC-ET gibi)
  • Hem biyolojik bazlı hem de biyolojik olarak parçalanabilen plastikler (örneğin PLA ve PHA veya PBS gibi)
  • Fosil kaynaklara dayalı ve biyolojik olarak parçalanabilen plastikler (örneğin PBAT gibi)

Günümüzde biyoplastikler, yılda üretilen yaklaşık 370 milyon tona yakın plastiğin yüzde birini temsil etmektedir. Ancak talep arttıkça ve daha sofistike malzemeler, uygulamalar ve ürünler ortaya çıktıkça, pazar çok dinamik bir şekilde büyümektedir.

Biyobazlı veya kısmen biyobazlı PE, PP, PET veya PVC gibi dayanıklı plastikler, geleneksel türleri ile aynı özelliklere sahiptir. Bu biyoplastikler, teknik olarak fosil benzerlerine eşdeğerdir. Yine de bir ürünün karbon ayak izini azaltmaya yardımcı olmaktadır. Aynı zamanda mevcut geri dönüşüm akışlarına uygun şekilde mekanik olarak geri dönüştürülebilir özelliktedir.

Bu arada PLA, PHA gibi selüloz veya nişasta bazlı yeni malzemeler, kompostlanabilirlik ve bazı durumlarda optimize edilmiş bariyer özellikleri gibi tamamen yeni işlevselliklere sahip çözümler sunar. Biyoplastik malzemelerin çeşitliliğindeki artışın yanı sıra esneklik, dayanıklılık, basılabilirlik, şeffaflık, bariyer, ısı direnci, parlaklık ve daha birçok özellik, önemli ölçüde iyileştirilmiştir.

Kuruluşumuz, belgelendirme ve etiketleme çalışmalarında her zaman yerli ve yabancı standartları, yürürlükte olan yasal düzenlemeleri ve genel kabul görmüş uygulamaları takip etmektedir, ayrıca eğitimli ve deneyimli bir çalışan kadrosuna ve ileri teknolojik imkanlara sahiptir. Bu çerçevede, talep eden işletmelere, kompost sertifikasyon ve C-Label (Compost Labeling) kompost etiketleme hizmetleri de vermektedir.

Bilgiler