Biyoplastik Nedir?

Biyoplastikler, farklı malzemelerden oluşan geniş bir ailedir. Biyoplastikler sadece tek bir malzeme değildir. Farklı özelliklere ve uygulamalara sahip çok büyük bir malzeme ailesinden oluşmaktadır. Bir plastik malzeme biyobazlı, biyolojik olarak parçalanabilir veya her iki özelliği de içeriyorsa biyoplastik olarak tanımlanmaktadır. Yani biyoplastikler biyobazlı olabilir veya biyolojik olarak parçalanabilir özellikte olabilir ya da bunların her ikisini de içerebilir.

Biyoplastik Nedir?

Biyobazlı ifadesi bir malzeme veya ürünün kısmen biyokütleden (bitkilerden) türetildiği anlamına gelmektedir. Biyobazlı ifadesi, biyolojik olarak parçalanabilir anlamına gelmemektedir. Biyoplastikler için kullanılan biyokütle ifadesi ise ürünün, örneğin mısır, şeker kamışı veya selüloz esaslı olduğu ifade etmektedir.

Biyobozunma, ortamda bulunan mikroorganizmaların, malzemeleri su, karbondioksit ve kompost doğal maddelere, yapay katkı maddelerine ihtiyaç duymadan dönüştürdüğü kimyasal bir süreçtir. Biyobozunma süreci, çevresel koşullara, örneğin konum, sıcaklık ve neme, malzemeye ve uygulamaya bağlıdır. Biyobozunma özelliği, bir malzemenin kaynağı ile değil, daha çok kimyasal yapısı ile bağlantılıdır. Başka bir deyişle, yüzde 100 biyobazlı plastikler biyolojik olarak parçalanamaz, ancak yüzde 100 fosil bazlı plastikler biyolojik olarak parçalanabilir.

Biyoplastikler, plastiğin evrimini yönlendirmektedir. Biyobazlı plastik ürünlerin geleneksel türlerine kıyasla iki önemli avantajı bulunmaktadır:

  • Yıllık yenilenen ve benzersiz karbon nötr potansiyeli sağlayan biyokütle kullanarak fosil kaynaklarından tasarruf sağlar.
  • Ayrıca, biyolojik olarak parçalanabilirlik, belli biyoplastik türlerinin ilave bir özelliğidir. Bir ürünün kullanım ömrünün sonunda ilave kurtarma araçları sunar.

Günümüzde hemen hemen her geleneksel plastik malzeme ve ilgili uygulama için bir biyoplastik alternatifi bulunmaktadır. Biyoplastikler (yani biyolojik bazlı olan, biyolojik olarak parçalanabilen, ya da her ikisi olan plastikler), geleneksel plastiklerle aynı özelliklere sahiptir, ayrıca ilave avantajlar sunar. Bu avantajlar, azaltılmış karbon ayak izini veya kompostlama gibi atık yönetimi seçenekleridir.

Kuruluşumuz, belgelendirme ve etiketleme çalışmalarında her zaman yerli ve yabancı standartları, yürürlükte olan yasal düzenlemeleri ve genel kabul görmüş uygulamaları takip etmektedir, ayrıca eğitimli ve deneyimli bir çalışan kadrosuna ve ileri teknolojik imkanlara sahiptir. Bu çerçevede, talep eden işletmelere, kompost sertifikasyon ve C-Label (Compost Labeling) kompost etiketleme hizmetleri de vermektedir.

Bilgiler