Biyolojik Parçalanabilir ve Kompostlanabilir Olmak Arasındaki Fark Neden Önemli?

Biyobozunur ürünler, çevrede parçalanan ve ayrışan herhangi bir malzemeyi ifade ederken, kompostlanabilir ürünler özellikle parçalanan organik maddeler, ifade etmektedir ve son ürün, gübreleme ve toprak sağlığını iyileştirmeyi içeren birçok faydalı kullanıma sahiptir. En önemlisi kompostlanabilir ürünler, zaten organik oldukları için toksik kalıntı bırakmaz.

Biyolojik Parçalanabilir ve Kompostlanabilir Olmak Arasındaki Fark Neden Önemli?

Kompostlanabilir olmaktan farklı olarak, biyolojik olarak parçalanabilen belli ürünlerin parçalanması birkaç yıl alabilir ve hatta bunlar bazı durumlarda toksik atıklar bile bırakabilir. Örneğin bitki bazlı plastikler genellikle biyolojik olarak parçalanabilir özelliktedir.

Normal plastikten daha kolay parçalanmaları ve çevre için daha güvenli olmaları amaçlanmıştır. Ancak yine de doğru çevresel faktörler mevcut değilse, parçalanmaları normal plastikler kadar uzun sürebilir.

Biyobozunma tamamen ürünlerin doğru miktarda nem ve sıcaklığa maruz kalmasına bağlı olarak gerçekleşmektedir. Oysa kompostlanabilir ürünler dış çevresel faktörlere rağmen kolayca parçalanabilir.

Geri dönüşüm söz konusu olduğu zaman, biyolojik olarak parçalanabilir ve kompostlanabilir tanımları popülerlik kazanmaktadır. Diğer yandan bir miktar kafa karışıklığına da yol açmaktadır. Biyobozunur veya kompostlanabilir olduğu iddia edilen malzemelerle karşı karşıya kalan kompost sektöründe en büyük endişe, nelerin kompostlanabilir olarak tanımlanacağı ve nelerin biyolojik olarak parçalanabilir kabul edileceğidir. Bu yöndeki endişeleri ortadan kaldırmak amacı ile bir Avrupa standardı olan EN 13432 standardı geliştirilmiştir (EN 13432 Ambalaj - Kompostlama ve biyolojik bozunma yoluyla geri kazanılabilen ambalaj gereksinimleri - Ambalajın nihai kabulü için test şeması ve değerlendirme kriterleri).

Amerikan Test ve Malzeme Kuruluşu (ASTM) tarafından geliştirilen ASTM D6400 standardı da benzer içeriğe sahiptir (ASTM D6400-19 Belediye veya endüstriyel tesislerde aerobik olarak kompostlanacak şekilde tasarlanan plastiklerin etiketlenmesine ilişkin standart şartname).

Biyobozunur olarak etiketlenen birçok madde, parçalanmaları çok uzun sürdüğü için ve tamamen ayrışmayacağı ve kompost döngüsünü bozacağı için kompost tesisleri tarafından kabul edilmemektedir. Bununla birlikte, sözü edilen Avrupa ve ABD standartlarını karşılayan malzemeler, hemen hemen tüm kompostlama sistemlerinde etkin bir şekilde bozulmaktadır.

Kuruluşumuz, çeşitli sektörlerdeki işletmeler için çok farklı belgelendirme hizmetleri sunmakta ve bu çerçevede gerekli test, analiz, kontrol ve değerlendirme faaliyetleri sürdürmektedir. Bu çalışmalarında her zaman yerli ve yabancı standartları, yürürlükte olan yasal düzenlemeleri ve genel kabul görmüş uygulamaları takip etmektedir. Kuruluşumuz, eğitimli ve deneyimli bir çalışan kadrosuna ve ileri teknolojik imkanlara sahiptir. Bu çerçevede, talep eden işletmelere, kompost sertifikasyon ve C-Label (Compost Labeling) kompost etiketleme hizmetleri de vermektedir.

Bilgiler