Biyobozunurluk Ne Demek?

Plastik ambalaj sektöründe, biyolojik olarak parçalanabilen kavramı, genellikle çöplükte veya doğal ortamlarda bozulan plastik poşetleri ifade etmek için kullanılmaktadır. Bununla birlikte, bir plastik parçasının biyolojik olarak bozunabilirliğini belirleyen bazı sektör veya karşılaştırma ölçütleri tespit edilmiştir.

Biyobozunurluk Ne Demek?

Aslında doğada bozulmayan hiçbir şey yoktur. Çelik bile zamanla oksitlenir ve korozyona uğrar, ancak bu süreç çok uzun yıllar gerektiren bir süreçtir, tıpkı plastiklerde olduğu gibi. Geleneksel plastik malzemelerin doğada çözülmeleri bin yılı bulan bir süreçtir.

Biyolojik olarak parçalanabilir ifadesi, plastik ambalaj sektöründe, çöplükte veya doğada daha hızlı parçalanması için bileşimine bazı katkı maddelerinin eklendiği plastik malzemeleri ifade etmek için kullanılmaktadır. Bu, çevrenin korunması anlamında ileriye dönük çok doğru bir adımdır. Ancak israfı azaltmak söz konusu olduğunda bundan çok daha fazlasının yapılması gerekmektedir. Bu süreç hala uzun yıllar alabilir, ancak daha rahatsız edici olan, çevrede toksik kalıntılar veya mikroplastikler bırakmasıdır. Mikroplastikler, tüketici ürünlerinin ve endüstriyel atıkların atılması ve parçalanmasından kaynaklanan, çevredeki son derece küçük plastik döküntü parçalarıdır. Doğrusu mikroplastikler, okyanus ve sudaki yaşama zarar veren, beş milimetreden kısa, çok küçük plastik parçalardır.

Daha yakın zamanlarda, özellikle 2000’li yılların başında, plastik ambalaj sektöründe okso-bozunur ambalajlar popüler hale gelmiştir. Bunlar da biyobozunur ambalajlara benzer şekilde, oksijen bulunduğu sürece her yerde parçalanmasına izin veren katkı maddelerinden oluşmaktadır. Ancak bu da atık sorununun çözümü değildir.

Kısaca biyobozunur ifadesi, doğal çevreye uyum sağlarken bakteri veya mantar gibi biyolojik (oksijenli veya oksijensiz) mikroorganizmaların etkisi ile ayrışma ve parçalanma yeteneğini ifade eder. İşlem sırasında ekolojik bir zararı yoktur. Bu kapsamda biyolojik olarak bozunabilir katılardan, yani kompostlanabilir malzemelerden de söz edilmektedir.

Kuruluşumuz, belgelendirme ve etiketleme çalışmalarında her zaman yerli ve yabancı standartları, yürürlükte olan yasal düzenlemeleri ve genel kabul görmüş uygulamaları takip etmektedir, ayrıca eğitimli ve deneyimli bir çalışan kadrosuna ve ileri teknolojik imkanlara sahiptir. Bu çerçevede, talep eden işletmelere, kompost sertifikasyon ve C-Label (Compost Labeling) kompost etiketleme hizmetleri de vermektedir.

Bilgiler