Biyobozunur, Kompostlanabilir ve Bozunabilir Ne Demek?

En hızlı büyüyen yemek servisi trendlerinden biri, geleneksel tek kullanımlık ürünlerden ve yemek servisi ürünlerinden, çevre dostu seçeneklere geçiştir. İnsanlar çevre dostu ürünler ararken, genelde biyolojik olarak parçalanabilir, bozunabilir ve çözünebilir gibi ifadelerle karşılaşmaktadır.

Biyobozunur, Kompostlanabilir ve Bozunabilir Ne Demek?

Biyobozunur, bozunabilir ve kompostlanabilir ürünler arasındaki farklar ve çevre dostu tek kullanımlık ürünler ile nasıl sıfır atık yapılabileceği konuları merak uyandırmaktadır.

Biyobozunur, kompostlanabilir ve bozunabilir ürünler farklı malzemelerden yapılır ve farklı koşullar altında bozulur. Biyobozunur, bakteri ve mantar gibi organizmalar tarafından doğal elementlere, karbondioksite ve su buharına parçalanan bir ürünü ifade etmektedir. Teknik olarak, hemen hemen her şey biyolojik olarak parçalanabilir, ancak birçok şeyin biyolojik olarak parçalanması binlerce yıl alır. Oysa biyobozunur bir etiket kullanabilmek için, ürün ve malzemelerin hızla doğal malzemelere ayrılması gerekmektedir. Genel olarak kabul edilebilir biyobozunma süresi 6-9 ay arasıdır. Biyobozunur ürünler, diğer ürün türlerine göre çok daha hızlı parçalanır, çevreye zarar vermeyen karbondioksit, su buharı ve organik maddelere ayrışır ve sürdürülebilir malzemelerden ve mısır nişastası veya şeker kamışı gibi bitki yan ürünlerinden elde edilir.

Kompostlanabilir, bir ürünün doğal elementlere ayrılacağı, ancak bunun yalnızca kompost ortamında olacağı anlamına gelir. Kompostlanabilir malzemeler genel olarak bitkilerden ve mısır nişastası, küspe veya PLA plastik gibi diğer organik malzemelerden elde edilir. Kompostlanabilir ürünlerin biyolojik olarak parçalanabilen seçeneklere göre iki ilave avantajı bulunmaktadır: çoğu yaklaşık 90 günde olmak üzere çok daha hızlı bozulurlar ve ayrıca yerküre için sağlıklı toprak oluşturan besin açısından zengin ürünlere dönüşürler.

Bozunabilir ürünler ise genelde yağ bazlıdır ve mikroorganizmalar tarafından organik olarak değil, kimyasal reaksiyonlarla parçalanır. Biyolojik olarak parçalanabilen ürünlerin aksine plastik maddeler, çöplükler gibi havasız ortamlarda parçalanabilir. Ancak tamamen parçalanıp organik maddeye dönüşmezler. Bunun yerine, çevreyi hala etkileyebilecek mikroskobik parçalara ayrılırlar. Bu ise yine çevre için risklidir. Ürünlerin bozunması, biyolojik olarak bozunabilir veya kompostlanabilir malzemelerin bozulmasından çok daha uzun sürer.

Kuruluşumuz, çeşitli sektörlerdeki işletmeler için çok farklı belgelendirme hizmetleri sunmakta ve bu çerçevede gerekli test, analiz, kontrol ve değerlendirme faaliyetleri sürdürmektedir. Bu çalışmalarında her zaman yerli ve yabancı standartları, yürürlükte olan yasal düzenlemeleri ve genel kabul görmüş uygulamaları takip etmektedir. Kuruluşumuz, eğitimli ve deneyimli bir çalışan kadrosuna ve ileri teknolojik imkanlara sahiptir. Bu çerçevede, talep eden işletmelere, kompost sertifikasyon ve C-Label (Compost Labeling) kompost etiketleme hizmetleri de vermektedir.

Bilgiler