AS 5810 Biyobozunur Plastikler - Evde Kompostlaştırmaya Uygun Biyobozunur Plastikler

Evde kompostlama sistemi endüstriyel bir tesiste uygulanan kompostlama sisteminden oldukça farklıdır. Ancak yine de sertifika için temel gereksinimler aynı kalır. Bir plastik malzemenin bir Avustralya standardı olan AS 5810 standardına göre sertifikalandırılması için, tanınmış ve akredite üçüncü taraf bir kuruluş tarafından yürütülen sıkı testlerden geçmesi gerekir.

AS 5810 Biyobozunur Plastikler - Evde Kompostlaştırmaya Uygun Biyobozunur Plastikler

Ev kompost sistemi ile endüstriyel kompost tesisi arasındaki farklar yüzünden, bu standart için öngörülen test süresi en fazla 12 aydır. Ancak nihai sonuçlar AS 4736 standardı ile aynı kalır. Bu, en düşük yüzde 90 oranında biyolojik bozunma, kompost, bitkiler ve solucanlar üzerinde toksik etki olmaması ve malzemelerin yarıdan fazla organik materyal içermesi gerektiği anlamına gelir.

Testler başarılı bir şekilde tamamlandıktan sonra, başvuru sahiplerine ambalajlarında evde gübrelenebilir sertifikası düzenlenir ve C-Label etiketi kullanma lisansı verilir. Bu etiket, son tüketicinin, müşterilerin veya belediye yetkililerinin kompostlanabilir ambalajları tanımasına ve uygun şekilde imha etmesine yardımcı olacaktır. Daha da önemlisi bu etiket, AS 5810 standardına uygunluk iddialarının özgünlüğünü ve bağımsız bir kuruluş tarafından doğrulandığını ifade etmektedir.

C-Label etiketi, ürünün ilgili standart uyarınca biyolojik olarak parçalanabilirlik ve kompostlanabilirlik iddialarını doğruladığının bir sembolü olmaktadır.

AS 5810 standardının aşırı ve katı gereklilikleri nedeniyle, evde gübrelenebilir standardı karşılayan her ürünün endüstriyel standardı karşılayacağı doğrudur. Ancak bunun tersi her zaman geçerli değildir. İşin doğrusu hangi sertifika ile yetinilmesi gerektiğine ilişkin seçim, son kullanıcının kim olduğuna bağlıdır.

Endüstriyel kompost sistemleri, dünyanın her yerinde yaygın olarak mevcut ve erişilebilir değildir. Bu nedenle, evde kompost sistemine sahip herkesin bunu yapmasına izin vereceği için AS 5810 sertifikalı ambalajları seçmek en doğrusu olmaktadır.

Kuruluşumuz, çeşitli sektörlerdeki işletmeler için çok farklı belgelendirme hizmetleri sunmakta ve bu çerçevede gerekli test, analiz, kontrol ve değerlendirme faaliyetleri sürdürmektedir. Bu çalışmalarında her zaman yerli ve yabancı standartları, yürürlükte olan yasal düzenlemeleri ve genel kabul görmüş uygulamaları takip etmektedir. Bu çerçevede, talep eden işletmelere, kompost sertifikasyon ve C-Label (Compost Labeling) kompost etiketleme hizmetleri de vermektedir.

Bilgiler