AS 4736 Biyobozunur Plastikler - Kompostlama ve Diğer Mikrobiyal İşlemeye Uygun Biyobozunur Plastikler

Bir Avustralya standardı olan AS 4736 standardı, biyolojik olarak bozunabilirliği, biyolojik arıtma sırasında parçalanmayı, biyolojik arıtma prosesi üzerindeki etkiyi ve elde edilen kompostun kalitesi üzerindeki etkiyi ele alarak plastiklerin kompostlanabilirliğini veya anaerobik biyobozunmasını belirlemek için gereklilikleri ve prosedürleri açıklamaktadır.

AS 4736 Biyobozunur Plastikler - Kompostlama ve Diğer Mikrobiyal İşlemeye Uygun Biyobozunur Plastikler

AS 4736 standardı, belediye veya endüstriyel kompostlama tesisleri gibi tesislerde kullanım için, plastikten üretilen malzeme veya ürünlerin kompostlanabilir olarak etiketlenmesine izin vermek için bir temel oluşturmaktadır. Aynı zamanda bu standart, kontrollü atık arıtma tesislerinde plastiklerin işlenmesi için de geçerlidir.

Söz konusu standarda uygun ürünler ve malzemeler, kompostlanabilir ve biyolojik olarak parçalanabilir plastiklerdir. Bu ürünlerin üzerindeki etiket, ambalaj malzemelerini biyolojik olarak parçalanabilir ve kompostlanabilir olarak açıkça tanımlamaktadır. Bir ürünün kompostlanabilir sertifikasına sahip olması ve bu etiketi taşıması için, uygun biyopolimer malzemelerin AS 4736 standardında yer alan ve tanınmış bağımsız akredite laboratuvarlar tarafından yürütülen sıkı bir test rejiminden geçmesi gerekir.

Testler başarılı bir şekilde tamamlandıktan sonra, biyolojik olarak parçalanabilen ürün için C-Label sertifika başvurusu yapılabilir. C-Label etiketi, ürünün ilgili standart uyarınca biyolojik olarak parçalanabilirlik ve kompostlanabilirlik iddialarını doğruladığının bir sembolü olmaktadır.

C-Label etiketinin kullanılması nihai tüketicinin, müşterilerin veya belediye yetkililerinin kompostlanabilir ambalajları tanımasına ve buna göre imha etmesine yardımcı olmaktadır. Daha da önemlisi bu etiket, ilgili uygunluk iddialarının özgünlüğünü ve bağımsız bir kuruluş tarafından doğrulandığını ifade etmektedir.

Geleneksel plastikler ve kompostlanabilir ambalaj malzemeleri, gittikçe daha fazla tartışılmaktadır. Firmalar daha sürdürülebilir olmak için mücadele ederken, geleneksel plastik ambalajları kompostlanabilir bir alternatif için değiştirmek isteyen firmaların sayısı da giderek artmaktadır. Bu durum muhakkak ki çevre için daha olumludur.

Kuruluşumuz, çeşitli sektörlerdeki işletmeler için çok farklı belgelendirme hizmetleri sunmakta ve bu çerçevede gerekli test, analiz, kontrol ve değerlendirme faaliyetleri sürdürmektedir. Bu çalışmalarında her zaman yerli ve yabancı standartları, yürürlükte olan yasal düzenlemeleri ve genel kabul görmüş uygulamaları takip etmektedir. Bu çerçevede, talep eden işletmelere, kompost sertifikasyon ve C-Label (Compost Labeling) kompost etiketleme hizmetleri de vermektedir.

Bilgiler