Ambalajın İşlevi, Atıklardan Kaynak Yaratmak

Ambalaj, kullanımdan hemen sonra atık haline geldiği için genellikle çevrenin başlıca düşmanı olarak kabul edilmektedir. Bugün üretici firmalar, kullanım ömrünün sonunda plastik tüketimini ve ambalajın çevresel etkisini azaltmak için yenilikçi çözümler araştırmak ve bulmak amacı ile büyük çaba sarf etmektedir. Hedefleri, ambalajı atıktan çevre koruma için yararlı bir kaynağa dönüştürmektir.

Ambalajın İşlevi, Atıklardan Kaynak Yaratmak

Bu çalışmalarında sürdürülebilirlik, tüketicilerin satın alma tercihlerini etkilemede artık çok önemli bir itici güç haline gelmiştir ve bu yüzden giderek artan sayıda firma, ambalajlamayı daha çevre dostu hale getirmek amacıyla inovasyon teknolojilerine ve araştırma geliştirme faaliyetlerine yatırım yapmaktadır. Artık ambalaj malzemesi kalınlıkları azaltılmakta, kağıt ile biyopolimerler daha fazla tercih edilmekte ve ambalajın geri dönüşümünün daha kolay hale getirilmesi amaçlanmaktadır. Bu ambalaj malzemeleri, geleneksel ambalaj malzemeleri ile aynı fiziksel ve mekanik performansları garanti ederken, yerkürenin geleceğini koruyacak yenilikçi çözümler sunmaktadır.

Sürdürülebilir ambalaj, olası en az çevresel etkiyi yaratacak şekilde tasarlanmaktadır. Şöyle ki,

  • Doğal malzemelerden üretildiği için sürdürülebilir özellik taşır, yani geri dönüştürülebilir, kompostlanabilir ve biyolojik olarak parçalanabilir
  • Çevreye saygılı, karbondioksit emisyonlarını azaltmak ve genel çevresel performansları optimize etmek için tasarlanmıştır
  • İşlevseldir, ambalajın ağırlığını ve hacmini gerekli minimum düzeyde sınırlamakta, ancak tüketicinin korunması için güvenlik ve hijyen düzeyini korumaktadır
  • Eğitici, elden çıkarılması kolay ve tüketicileri uygun şekilde bilgilendirebilir
  • İleriye dönüktür, kullanımdan sonra ikinci bir yaşamı olacak şekilde tasarlanmıştır

Bu nedenle, çevre dostu ambalajlar, ömrünün sona ereceği düşünülen malzemelerle tasarlanıp üretilmemeli, aynı zamanda tüketiciyi doğru imha yöntemleri hakkında bilgilendirmelidir. Zaman, atıklardan kaynak yaratma zamanıdır.

Kısaca ambalaj, döngüsel ekonominin, yani kendini yenileyebilen bir ekonominin temellerine dayanıyorsa çevre dostudur. Döngüsel ekonomi, malzemelerin sonraki üretim aşamalarında yeniden kullanılması için planlanan ekonomik bir sistemdir. Geri dönüşümü tercih ederek, piyasaya sürülen ürünlerin atıkları ve çevresel etkilerini en aza indirereyi hedeflemektedir. Kullanımlarından sonra ambalajların toplanmasını verimli bir şekilde yönetmek ve bunları birkaç kez yeniden kullanılabilecek şekilde işlemek gerekmektedir.

Kuruluşumuz, belgelendirme ve etiketleme çalışmalarında her zaman yerli ve yabancı standartları, yürürlükte olan yasal düzenlemeleri ve genel kabul görmüş uygulamaları takip etmektedir, ayrıca eğitimli ve deneyimli bir çalışan kadrosuna ve ileri teknolojik imkanlara sahiptir. Kuruluşumuz, eğitimli ve deneyimli bir çalışan kadrosuna ve ileri teknolojik imkanlara sahiptir. Bu çerçevede, talep eden işletmelere, kompost sertifikasyon ve C-Label (Compost Labeling) kompost etiketleme hizmetleri de vermektedir.

Bilgiler