Kompostlama Hakkında Merak Edilenler

Kompost, atıklarda bulunan organik maddelerin kontrollü koşullar altında biyolojik olarak parçalanmasından elde edilen kararlı, humus benzeri bir üründür. 

Bilgiler

Basit bir ifadeyle kompost, bitkilerin büyümesine ve toprağın sağlıklı kalmasına yardımcı olmak için kullanılabilen ayrıştırılmış organik maddedir. Kompost, bitkilerin iyi büyüme ve gelişme için ihtiyaç duyduğu besinleri ve iyiliği eklemek için değerli bir toprak ıslahıdır.

Organik atıkları kompostlaştırma konusunda ciddi adımlar atılmasının tam zamanıdır. Günümüzde yenilenebilir ve sürdürülebilir atıkların geri kazanılması için alternatif yöntemler bulmak esastır. Başlamanın önemli bir yolu, kompostlamayı daha fazla şehre, işletmeye ve okula getirmektir. Halihazırda kompostlamadan yana olan insanların desteğiyle başkalarını eğitebilir ve uzun ömürlü bir sistem kurmaya başlanılabilir.

Kompostun faydalarını şu şekilde listeleyebiliriz;

  • Toprak yapısının, kök gelişiminin, toprağın su tutma kapasitelerinin iyileştirilmesi.
  • Besinlerini organik veya yavaş salınımlı formda tutar.
  • Toprakta gerekli mikrobiyal aktiviteye yardımcı olmak vb.
  • Kompost, hayvan gübresi, tarımsal atıklar, gıda atıkları, belediye katı atıklarının geri dönüştürülmesine yardımcı olur ve çöplük atıklarını büyük ölçüde azaltır, kompostlama organik atıkların çöplükte metan salmasını büyük ölçüde engeller.
  • Kompost, optimum bitki büyümesi için uzun bir süre boyunca gerekli besinleri sağlar. Kompostta bitki hastalıklarını önlemeye yardımcı olan ve organik maddeleri parçalayan çok sayıda faydalı mikroorganizma vardır.

Evde Kompostlama ve Ticari Kompostlama

Evde Kompostlama:  Evden toplanan atık miktarının daha düşük olması nedeniyle, evde kompostlama atık yönetim ücretlerinin düşmesine neden olabilir ve özel bahçe kullanımı için kompost üretir. 

Ancak, tüm evsel atıklar evde kompostlama için uygun değildir. Organik evsel atıkların özel bir atık toplama sistemi ile ayrı olarak toplanması ve ardından kaliteli kompost üretmek için endüstriyel kompostlama veya atık toplama tesislerinde arıtılması önerilir.

Ticari Kompostlama:  Et veya biyo-plastikler (kompostlanabilir gıda hizmeti ürünleri dahil) gibi birçok organik atık, yalnızca ideal kompostlama koşulları altında kompostlaştırılabilir. Bu nedenle, et, balık, çam iğneleri gibi yukarıda belirtilen kompostlaştırılamayan malzemelerin ev ölçeğinde kompostlaştırılması, kontrollü koşulların (örn. sıcaklık, havalandırma, nem) verildiği ticari kompostlama tesislerinde gerçekleştirilebilir. 

Evde kompostlama, organik atıkların, özellikle de bahçe atıklarının arıtılması için yalnızca ek bir seçenek olarak düşünülmelidir. Ticari kompost tesisleri çoğunlukla evlerden, apartmanlardan, apartmanlardan ve işletmelerden gelen organik maddeleri işler.

Ticari kompostlaştırma yöntemleri arasında gemi içi kompostlaştırma, sıralı yığın kompostlaştırma, havalandırılmış statik yığın kompostlaştırma yer alır.

Kuruluşumuz, çeşitli sektörlerdeki işletmeler için çok farklı belgelendirme hizmetleri sunmakta ve bu çerçevede gerekli test, analiz, kontrol ve değerlendirme faaliyetleri sürdürmektedir. Bu çalışmalarında her zaman yerli ve yabancı standartları, yürürlükte olan yasal düzenlemeleri ve genel kabul görmüş uygulamaları takip etmektedir.

Kuruluşumuz, eğitimli ve deneyimli bir çalışan kadrosuna ve ileri teknolojik imkanlara sahiptir. Bu çerçevede, talep eden işletmelere, kompost sertifikasyon ve C-Label (Compost Labeling) kompost etiketleme hizmetleri de vermektedir.

Bilgiler